ครม.เห็นชอบหลักการ ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาในวาระ การขึ้นเงินเดือนข้าราชการ แล้ว ซึ่งมอบหมายให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ชี้แจง

ขณะที่นายแพทย์ พรหมมินทร์เลิศสุรีย์เดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.เสนอปรับฐานเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่

เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส.ทยอยโอนเข้าบัญชีแล้ว

กางปฏิทินโอน "เงินช่วยชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท เริ่มเข้าบัญชีแล้ว

เพื่อให้แข่งขันกับภาคเอกชนปรับให้ทันสมัยขึ้น หลักใหญ่ๆ คือ ดูแลข้าราชการที่เข้าใหม่ โดยต้องปรับชดเชยจากกลุ่มอื่นๆ ให้เท่าเทียมกันอย่างมีแผนการ เพราะขณะนี้ยังมีช่องว่างอยู่ ระหว่างภาคเอกชนกับข้าราชการ

สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับ ที่ต้องสอดคล้องกับตำแหน่ง ไม่ให้มากไปหรือน้อยไป ให้เป็นรัฐบาลที่ทันสมัยโดยจะต้องยึดโยงกับตำแหน่งที่ตั้งไว้ เพื่อปรับให้เหมาะสม ตามแผนการที่ได้ยืนยันว่าทุกอย่างทำตามแผนการที่ได้หารือมาก่อนหน้านี้แล้ว

ส่วนขั้นต่ำในการปรับขึ้นเท่าไหร่นั้น เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มีขั้นตอนมีขั้นตอน และมีแผนดำเนินการ 2-3 ปี ส่วนเพิ่มขึ้นจาก 15,000 บาทเท่าไหร่นั้น ขอให้ ก.พ.ชี้แจงดีกว่า เพราะวันนี้เห็นชอบในหลักการและให้กรอบเวลาในการจัดทำตามแผน

กางปฏิทินโอน "เงินช่วยชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท เริ่มเข้าบัญชีแล้ว

ครม.เตรียมพิจารณาขึ้นเงินเดือนราชการ แย้มอาจไม่ใช่การปรับขึ้นทั้งระบบ

ประกาศฉบับที่ 9 เตือน! 14 จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก คำพูดจาก สล็อต888