คลัง ถกทวิ ไอเอ็มเอฟ จี้เร่งรับมือปัญหาสังคมสูงวัย-โลกร้อน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับนาง Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผลการหารือที่สำคัญ ดังนี้

1.ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการหารือถึงภาพรวมในประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดยไอเอ็มเอฟ มีความเห็นว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคในปี 2565 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาเงินเฟ้อและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยไอเอ็มเอฟได้ชื่นชมการบริหารจัดการนโยบายการคลังของไทย โดยเฉพาะการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ โดยที่เงินกู้ของรัฐบาลเกือบทั้งหมด อยู่ในรูปของสกุลเงินบาท ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งตัว

2.ไอเอ็มเอฟเห็นว่า ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญในขณะนี้ ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยได้เสนอให้ประเทศไทยแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับปัญหาดังกล่าวแก่ประเทศอื่น และความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ไอเอ็มเอฟสนับสนุนการใช้กลไก คาร์บอน ไพรส์ซิง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งว่า การใช้กลไกทางการเงินการคลัง เพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไทยมีโครงการธนาคารต้นไม้ที่ดำเนินการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมชดเชยคาร์บอน รวมถึงโครงการสินเชื่อสีเขียว โดยกระทรวงการคลัง ยินดีจะหารือในรายละเอียดกับไอเอ็มเอฟ ในเรื่องของแนวทางการใช้มาตรการการลดคาร์บอนให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อไปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

3.นอกจากนี้ ไอเอ็มเอฟได้กล่าวสนับสนุนประเทศไทย ในการส่งเสริมความร่วมมือในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดย ไอเอ็มเอฟ พร้อมให้ความร่วมมือกับไทย กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และอาเซียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง