“ศักดิ์สยาม” สั่ง “คมนาคม” คลอดมาตรการคุมใช้ “กัญชา”

เมื่อวันที่1ก.ค.นายสรพงศ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2565ที่กำหนดให้“ทุกส่วนของกัญชา”ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดมีผลบังคับใช้นั้นนายศักดิ์สยามชิดชอบรมว.คมนาคมได้มีข้อสั่งการให้จัดการประชุมระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม หรือกำกับดูแลความปลอดภัยในการควบคุมยานพาหนะในปัจจุบัน รวมทั้งหาแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการใช้กัญชา หรือกัญชง สำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ด้วยความห่วงใยประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้โดยสารในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันต่อไป