เปิดโผรายชื่อทีมสมัครเลือกตั้งนายกบอลไทย

เปิดโผรายชื่อ ที่ปรึกษา อุปนายก สภากรรมการ ของผู้ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

บรรรดาว่าที่ผู้ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่ว่าจะเป็น "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสรการท่าเรือ , พยุริน "พอลลีน" งามพริ้ง อดีตประธาน "เชียร์ไทยพาวเวอร์" ,วรงค์ ทิวทัศน์ ที่เป็นอดีตเลขาไทยลีก ได้มีการเปิดเผยทีมสภากรรมการออกมาแล้ว เวลานี้เหลือเพียงธนะศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกในทีมสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดปัจจุบัน ที่บอกว่าจะลงชิงตำแหน่งแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยทีมงานแต่อย่างใด

โดยการรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะหมดเขตรับสมัครวันที่ 9 ธ.ค.66

รายชื่อนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง ของผู้ลงชิงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

นวลพรรณ ล่ำซำ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

ที่ปรึกษา
เนวิน ชิดชอบ

อุปนายก 5 คน
1.ปวิณ ภิรมย์ภักดี
2.อรรณพ สิงห์โตทอง
3.อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ
4.ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
5.วิลักษณ์ โหลทอง

กรรมการกลาง 13 คน
1. เว็บตรง PG SLOT พลตำรวจโท สำราญ นวลมา
2. นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
3. พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร
4. อนุรุทธิ์ นาคาศัย
5. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
6. ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
7. ประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์
8. นาวาโท นายแพทย์ พรเทพ ม้ามณี
9. ทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
10.มิตติ ติยะไพรัช
11.ธนวัชร นิติกาญจนา
12.กฤษยา ภู่มงคลสุริยา
13.กุดั่น สุขุมานนท์

พยุริน (พอลลีน) งามพริ้ง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

ที่ปรึกษา
สมชาย ชวยบุญชุม
พิพัฒน์ วราเมธพิพัฒน์
พินิจ สะสินิน
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

อุปนายก 5 คน
1.สุโชค เลิควัฒนาโภพศ
2.ชัยกร ชัยมงคลยศ
3.ผศ. พงศธร เพิ่มพานิช
4.ชัยวัฒน์ แก้วผลึก
5.เฉลิมวุฒิ สง่าพล

กรรมการกลาง 13 คน
1.พีรพล เอื้ออารียกูล
2.ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด
3.ประสิทธิ์ แจ้งถิ่นป้า
4.เอกราช อุดมอำนวย
5.โกสินทร์ อัตตโนรักษ์
6.กณิศ สงวนวงศ์
7.ดร. รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์
8.รุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง
9.เชิดชัย สุวรรณนัง
10.พิชัย คงศรี
11.วรเดช ภูประไพ
12.ธร สอระภูมิ
13.พรชัย พยนต์ภาค

วรงค์ ทิวทัศน์
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ

ที่ปรึกษา
ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
วิชัย พูลวรลักษณ์
ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์

อุปนายก
1.ยรรยง อัครจินดานนท์
2.วราวุธ เจนธนากุล
3.ดร.อนุชิต กุลวานิช
4.ยังไม่เปิดเผย
5.ยังไม่เปิดเผย

กรรมการกลาง
1.ธีรณา เศรษฐสมภพ
2.ผศ.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
3.พงษ์กฤษณ์ โอถาวร
4.ดร.วิศิษฐ์ กาญจโนภาศ
5.ศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์
6.ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
7.ผศ.ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา
8.ยังไม่เปิดเผยชื่อ
9.ยังไม่เปิดเผยชื่อ
10.ยังไม่เปิดเผยชื่อ
11.ยังไม่เปิดเผยชื่อ
12.ยังไม่เปิดเผยชื่อ
13.ยังไม่เปิดเผยชื่อ

ธนะศักดิ์ สุระประเสริฐ
รอเปิดเผย

หมายเหตุ : รายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อย่างไรก็ตามในเพจได้เผยข้อกำหนดว่าในตำแหน่งกรรมการกลาง 13 ตำแหน่ง ผู้สมัครกรรมการกลางจะต้องมีสุภาพสตรี อย่างน้อย 1 คน

เปิดโผรายชื่อทีมสมัครเลือกตั้งนายกบอลไทย