Ban hành cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 gồm 2 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 bài thi tự chọn.

Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất với thời gian thi là 120 phút. Đề thi gồm hai phần: đọc hiểu và viết. Phần đọc hiểu chiếm 4 điểm, phần viết chiếm 6 điểm. Điểm tối đa là 10.

10 môn còn lại thi trắc nghiệm. Trong đó, trừ môn toán có thời gian thi 90 phút, các môn khác thi trong 50 phút.

Về cấu trúc đề thi, các môn trắc nghiệm được chia làm 2 hoặc 3 phần gồm nhiều câu hỏi.

Phần I là các câu hỏi dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án chọn 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Phần II là các câu hỏi dạng thức trắc nghiệm đúng – sai. Mỗi câu hỏi cho 4 ý, tại mỗi ý, thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. Thí sinh lựa chọn chính xác 1 ý được 0,1 điểm, lựa chọn chính xác 2 ý được 0,25 điểm, lựa chọn chính xác 3 ý được 0,5 điểm, lựa chọn chính xác cả 4 ý được 1 điểm.

Phần III là các câu hỏi dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình. Với môn toán, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm. Các môn khác, mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.From: game casino

Tổng điểm tối đa của mỗi bài thi trắc nghiệm là 10.

Với cấu trúc 2 hoặc 3 phần như trên, môn toán có 22 câu hỏi được chia làm ba phần: phần I gồm 12 câu, phần II gồm 4 câu và phần III gồm 6 câu.

Môn vật lý, hóa học, sinh học và địa lý đều có 28 câu và cũng chia làm ba phần: phần I gồm 18 câu, phần II gồm 4 câu, phần III gồm 6 câu.

Môn lịch sử, kinh tế – pháp luật và công nghệ có 28 câu chia làm 2 phần: phần I gồm 24 câu, phần II gồm 4 câu.

Môn tin học có 30 câu chia làm 2 phần: phần I gồm 24 câu, phần II gồm 6 câu. Trong số 6 câu của phần II có 2 câu dành cho mọi thí sinh, 2 câu dành cho thí sinh theo định hướng khoa học máy tính và 2 câu dành cho thí sinh theo định hướng tin học ứng dụng.

Cuối cùng là môn ngoại ngữ gồm 40 câu đều thuộc hình thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn.From: web game casino

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.