Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Nghệ An cao chưa từng thấy

Ngày 2/2, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ tỉnh Nghệ An, năm 2023, số lượng người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao. Kể từ khi chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện, đây là năm tại địa phương này, số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất.

Theo đó, trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tiếp nhận 23.149 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệpFrom: game casino. Trong đó có 1.470 bộ hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được giải quyết, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2022.From: nhà cái casino online

Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã tham mưu cho Sở – Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành 22.499 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp phải chi trả là hơn 403 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, lao động nam là 8.503 người, chiếm tỷ lệ 37,79%; lao động nữ là 13.996 người, chiếm tỷ lệ 62,21%.

Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong tỉnh không ký được đơn đặt hàng mới; các mặt hàng sản xuất ra không nhập khẩu được, nhất là hàng may mặc. Từ đó dẫn đến việc nhiều công ty nợ lương, nợ xã hội và phải cho người lao động nghỉ việc.